La Franja

10/26/2004

Comunicat de l'Ascuma en suport a la professora de Benavarri

Comunicat suport professora Benavarri

L’Associació Cultural del Matarranya s’ha fet ressò del conflicte produït a Benavarri (La Ribagorça) pel fet que dos pares d’alumnes s’han queixat perquè una professora del col·legi realitza les classes en català. Els pares basen la seua protesta en el fet que "fa les classes exclusivament en català, quan gairebé el 50% de l’alumnat no té el català com a llengua materna ja que els pares són de fora".

Per una altra part, el Director Provincial d'Educació, Mariano Buera, va manifestar, segons les informacions arreplegades pel Diario del Altoaragón, que a Aragó és il·legal impartir classes en un altre idioma diferent del castellà.

La natura dels fets mos obliga a creure a l’Associació Cultural del Matarranya que estos fets s’estan usant com una arma política i no s’estan portant des de la serenitat i el consens que la normalització de la nostra llengua necessita, més quan estes denúncies estan íntimament relacionades amb les dimissions al mateix Ajuntament de Benavarri per la creació del Consell Social de la Llengua.

La suma d’estos fets i la seua trascendència mos demana transmetre a la professora la nostra solidaritat i els nostres ànims per a que puga continuar impartint les seus classes en la llengua pròpia de Benavarri. Volem aprofitar també per fer notar que part del professorat catalanoparlant que impartix classes a tota la Franja ho ha fet històricament en català d’una forma natural, de la mateixa manera que el seu alumnat parla el català al carrer i a casa. Des d’aquí volem transmetre-li també a este professorat els nostres ànims.

Finalment, si les declaracions del senyor Buera recollides per la premsa són correctes, declarant la il·legalitat les classes en català, no deixem de sorprendre-mos, quan el mateix Govern d’Aragó fa esforços per a normalitzar poc a poc el català a l’escola amb acords educatius amb altres comunitats i quan el propi president de la Comunitat Autònoma d’Aragó no s’ha cansat de prometre la Llei de Llengües que face oficial la realitat, com per exemple les classes de música en català .

A mode de conclusió, no creem que la llengua materna siga un fet rellevant per a que l’escola deixo de participar en el procés de mantindre la diversitat lingüística i proporcionar als alumnes les competències lingüístiques de les dos llengües. Només aixina mantindrem el català com a llengua de cohesió social de Benavarri i de la Franja.

Associació Cultural del Matarranya