La Franja

10/21/2004

Continuen los fets del CS de Fraga a la premsa

http://membres.lycos.fr/catalunya1714/cartafraga.pdf