La Franja

10/20/2004

Una visió personal dels fets de Benavarri

Molt aclaridores les relacions entre les dimissions a l'ajuntament i les denúncies de l'Institut, no?
---------------------------
Com que conec una mica el tema de l'Ajuntament de Benavarri i el català, voldria informar d'algunes coses:Primera coseta. Les regidores dimissionàries van dir en un ple: "Estoy por la defensa del benabarrense, pero no del catalán" (la regidora del PAR) i "ARO (Aragonesos de la Ribagorça Oriental) debería publicarse en benabarrense y en español, y no se me caen los anillos por llamar así al castellano" (la regidora del PSOE).Segona coseta. El grup de pares que ha protestat per l'ensenyament en català a l'escola de Benavarri està format exactament per DOS MARES i... qui són? Efectivament, són les dos regidores dimissionàries.Tercera coseta. Nyeva un regidor del PAR que eva l'enacarregat de llengua, comunicació i participació. En la feina d'ARO no feva res, però el seu nom figurava com a un dels coordinadors i ja li estava bé que se faigués en català (compte: només la part de notícies, la resta anava en català o castellà segons la tria dels autors). Un bon dia, el molt intel·lectual, presenta una moció perquè ARO fos bilingüe (ja ho eva) sense dir res als que realment escriuiven, coordinaven i maquetaven el butlletí. La moció se va aprovar i els coordinadors reals se van negar a fer somerades (ho ser perquè cada nit dormo al mateix llit que un d'ells i, fins i tot, sempre mengem, pixem i caguem junts). Quina somerada no voleven fer? No voleven acceptar el "bilingüisme" de l'ínclit regidor perque consistiva en publicar totes les notícies en català també traduïdes al castellà. "Astí t'ho tins, natres col·laborarem, però tu ets el regidor i tu coordinaràs, si es que en saps", li van dir. I en sap? No molla, ja no va eixir cap número més del butlletí ARO. Després d'això, el gran regidor va dimitir de les seues funcions (de regidor no ha dimitit, mai de la vida!). I el dia que l'Ajuntament va aprovar la declaració de principis (el català és llengua pròpia de Benavarri, etc.)va dir que eva una burla que ARO no aparegués (quina intel·ligència la seua!)i el seu grup se va abstenir.Quarta coseta. ARO tornarà a eixir. Tal com eva: notícies en català i articles signats en qualsevol de les dos llengües. M'ho ha dit el coordinador que dorm, menja... amb mi sempre.
http://boards2.melodysoft.com/app?ID=neopatria&msg=63475